Uroczystości Ministrantów i Oazy Dzieci Bożych, 25 października 2009r.