Spotkanie oblackiej młodzieży w Obrze, 13-15 listopada 2009r.