Kazania powołaniowe dk Sylwestra Maćkiewicza OMI, 7 kwietnia 2013r.