Przyjęcie nowych ministrantów, 28 października 2012r.